MENU

Sunday, April 6, 2014

FWSK day 4


FWSK day 4! I was again among the present guests and had the pleasure to see the beautiful collections presented by the Macedonian designers for this spring/summer. I attended the fashion shows of the designers of the European University and Irina Tosheva. Irina Tosheva once again stayed true to her recognizable touch of youth, colour and design while we could also see colour in the designs of the young designers of the European University. This is my outfit for the FWSK day 4. I hope you like it :)


4 ден од FWSK! Јас повторно бев помеѓу присутните гости и имав задоволство да ги видам прекрасните колекции на Македонските дизјнаери за оваа пролет/лето. Бев присутна само на на модните ревии на младите дизајнери од Европскиот Универзитет и Ирина Тошева. Ирина Тошева повторна остана своја со својата препознатлива доза на младалашки парчиња облека, боја дизајн, а исто така можевме видиме и доста бои во колекциите на дизајнерите од Европски Универзитет. Ова е комбинацијата кој го носев на четвртиот ден од FWSK. Се надевам дека Ви се допаѓа :)
1 comment: